Pris og annen info

 

 

 

 

NYTT AV ÅRET: Egen samling for DNV-P sine medlemmer (for mer informasjon, se nederst på denne siden)

 
 

Lutefiskmiddag

Fredag 8. november 2024 på "To Kokker" på Bryggen kl. 20:15. 

På grunn av begrenset antall plasser på Enhjørningen kan dette populære tilbudet bli fulltegnet. I så fall er prioriteringen: «Først til mølla…».

 

Pris: kr 700,-/pers  (faktureres i etterkant av kurshelgen)

Drikke til maten og eventuell dessert gjøres opp for av den enkelte på restauranten.

______________________________________

 

Årsfest 

Lørdag 9. november 2024 kl.19:00 på Radisson Blu Royal Bergen, Dreggsallmenningen 1, Bergen‎.

Her blir det festmiddag med underholdingsinnslag. Festen lørdag er åpen for påmelding både for veterinærer, dyrepleiere og assistenter, med følge.

Pent antrekk!

Flere ønsker å velge bort alkoholholdig drikke, og vi gir dere derfor i år mulighet til dette på årsfesten.

Pris: kr 1100,-/pers inkl alkohol, kr 750,-/pers eksl alkohol

Pris ved førstegangsdeltakelse (gjelder ikke ledsager): kr 950,-/pers inkl alkohol, kr 650,-/pers eksl alkohol

______________________________________

Bestilling av hotellrom

Hotellrom bestilles, og gjøres opp for av den enkelte, direkte til hotellet.  

Radisson Blu Royal Bergen, Dreggsallmenningen 1, Bergen‎

 

______________________________________

Årsmøte 
Fredag 8. november 2024 kl. 17:45 i lokaler på Radisson Blu Royal Bergen, Dreggsallmenningen 1, Bergen‎

Egen innkalling med saksliste og sakspapirer til årsmøtet vil bli sendt dere pr. e-post i begynnelsen av november for å væra dere i hende minst en uke før møtet. De medlemmene som ikke har e-post vil få innkallingen i brev.

Saker man ønsker å behandle på årsmøtet skal sendes til leder i VVF, Eva Reksten (leder@vestenfjeldske.org og mobil 90711187) minst en måned før årsmøtet. Innsendingsfrist 8. oktober 2024.

Årsmøtet skal etter vedtekter for Veterinærforeningens lokalforeninger ta for seg følgende:

  • Årsmelding og revidert regnskap
  • Valg
  • Fastsette størrelse på eventuelle styrehonorar
  • Andre saker etter behov

______________________________________

Kursavgift:

Ved påmelding INNEN 20. september 2024

Stordyrkurs/smådyrkurs en dag: kr 2500,- 

Stordyrkurs/smådyrkurs to dager: kr 4400,- 

Dyrepleierkurs: kr 2500,- 

 

Ved påmelding ETTER 20. september 2024

Stordyrkurs/smådyrkurs en dag: kr 2800,- 

Stordyrkurs/smådyrkurs to dager: kr 4900,-

Dyrepleierkurs: kr 2800,- 

 

Studentpris: kr 1200,-/dag

 

(kursnotater er kun tilgjengelig for nedlastning digitalt)

 

_____________________________

 

Deltakelse kun med dagpakke: Kr 950,-/dag

Dette er et tilbud for dem som ikke har mulighet til å delta på fagkursene, men vil ha adgang til sponorområdet og treffe de ulike utstillerne.  Pris inkluderer lunsj.

 

_____________________________

 

Egen samling for DNV-P sine medlemmer 

I forbindelse med kurs- og årsmøtehelgen i Vestenfjeldske, vil DVN-P prøve å samle våre pensjonistmedlemmer.

Det vil være et eget opplegg for DNV-P fredag 8.november.

Kl 1200 møter vi på Veterinærinstituttet , Thormøhlens gate 53 c.

 

Programmet blir:

  • Orientering om DNV-P, hvilke saker vi jobber med og hva du har igjen for å være medlem.
  • Orientering om og omvisning på Veterinærinstituttet i Bergen ved Kari Nordheim.

 

Etter programmet blir det lett servering og tid til en prat med gamle kollegaer.

Vi flytter oss så over til kurshotellet der Vestenfjeldske har kurs. Der blir det tid til å se på utstillingene som ei rekke leverandører har satt opp.

Det blir så mulighet til å væra med på Årsmøtet i Vestenfjeldske veterinærforening.

Det er selvsagt mulig for pensjonistene til å melde seg på Lutefiskmiddag fredag og Årsfesten lørdag. For begge disse festene må en melde seg på ved hjelp av påmeldingsskjemaet frå Vestenfjeldske (velg «PÅMELDING» øverst til høyre).

Dersom du bare vil væra med på samlingen på VI og Årsmøtet, er det fint om du melder deg på til Karl Lunde, mob 91148118 eller e-post: karl.lunde@haugnett.no

Vel møtt til trivelig kollegasamling i Bergen. 

 

For DNV-P

Karl Lunde

______________________________________

 

Påmeldingsfrist: 30. september 2024
Evt spørsmål om arrangementet kan stilles til 
Erik Ulvik, mobil 974 19 604
 

E-post post@vestenfjeldske.org


Med ønske om godt frammøte på alle arrangementene våre i november!