Jurhelse på storfe

11.-12. november 2022

For veterinærer

Kurset går over to dager (det er mulig å melde seg på bare fredagen, bare lørdagen, eller begge dagene).
Språk: norsk 

 

 

 

Forelesere:

Liv Sølverød

Veterinær, Mastittlaboratoriet Tine

 

Marit Smistad

Veterinær, Tine

 

Camilla Kielland

Veterinær, NMBU

 

Thomas Manske

Veterinær, BI-vet

 

Harald Skagemo

Veterinær og melkebonde

 

 

 

Fredag 11. nov

 

10.00-10.45

          Norsk melkeproduksjon – overordna mål for jurhelse i Tine.

          (Liv Sølverød)

 

10.45-11.00         Kaffe/pause

 

11.00-11.45

          Godt jur!  Mastittbakterier og celletall. 

          (Marit Smistad)

          Mastitt - suksess eller fiasko? 

          (Camilla Kielland)

 

11.45-12.45         Lunsj

 

12.45-13.30

          Mastitt – suksess eller fiasko?

          (Camilla Kielland)

          Mastittdiagnostikk. 

          (Liv Sølverød)

 

13.30-14.15 Sponsor – Petcha Kutcha. 6 sponsorer har sine bidrag.

 

14.15-14.45          Kaffe/pause

 

14.45-15.30

          «Behandling av mastitt på melkeku – hvordan vet vi at vi gjør rett?»

          (Thomas Manske)

                                                    

15.30-16.00          Kaffe/pause

 

16.00-16.45

          «Behandling av mastitt på melkeku – hvordan vet vi at vi gjør rett?»

          (Thomas Manske)

                                      

16.45-17.30

          Jurhelseutfordringer i praksishverdagen. Spørsmål og diskusjon.

          (Alle forelesere)

 

17.30           Årsmøte VVF 

 

 

Lørdag 12. nov

 

09.00-09.45

          Jurhelse geit.

          (Marit Smistad)

 

09.45-10.15           Kaffe/pause

 

10.15-11.45

          Jurhelse til hverdags. Praktisk bruk av medlem.tine.no.

          Workshop med problemstillinger.

          (Camilla Kielland)

 

11.45-12.15         Kaffe/pause

 

12.15-13.00

          Jurhelse i AMS.

          (Harald Skagemo)

 

13.00-14.00         Lunsj

 

14.00-14.45

          Jurhelse i AMS.

          (Harald Skagemo)

 

14.45-15.15         Kaffe/pause

 

15.15-16.00

          Godt jur. Veien videre.

          (Marit Smistad og Camilla Kielland)

 

 

19:00-     Årsfest Vestenfjeldske Veterinærforening

 

 

* med forbehold om at det kan gjøres små endringer. 

 

  • 11.-12. november 2022
  • Clarion Hotel Admiral
  • Bergen, Norge